20 listopada ? Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Drukuj
piątek, 20 listopada 2020 11:53

„Nie ma dzieci – są ludzie” - tak pisał Janusz Korczak. Od tego czasu zarówno w Polsce, jak i na świecie wiele się zmieniło w traktowaniu i podejściu do dzieci, jednak nadal nie są one w pełni respektowane. Często dorośli uzależniają ich przestrzeganie od wypełniania przez dzieci obowiązków. Wciąż pokutuje przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełnie nie przynależą. Jest to błędne przekonania.

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

To my, dorośli, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania praw dzieci i dążenia do tego, by w każdym miejscu na ziemi były one respektowane. Niestety, nadal w wielu krajach najmłodsi nie mają odpowiedniej opieki medycznej, dostępu do edukacji, do schronienia, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wolności, do wyrażania własnych poglądów.

Aby upamiętnić dzień uchwalenia Konwencji o Prawach Dzieci, 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W 2019r. Sejm RP ustanowił Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.